Bezieling en werkwijze

Onze passie 
Met mensen werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling is onze grootste passie. De juiste snaar raken om met ieder mens de diepte te verkennen en zichtbare groei of soms regelrecht geluk mee te mogen ervaren. Dat is voor ons werken met bezieling. 

Het is onze wens om jou deze ervaring te bieden waardoor je makkelijker en met meer compassie met jezelf en anderen kunt omgaan. Wij willen jou begeleiden bij het besef dat bewustworden van jezelf het grootste cadeau is.

Volg je hart én gebruik je hoofd.  
Bewustwording van drijfveren en verlangens, innerlijk weten, inzicht in communicatie, gedrag, overtuigingen en beperkingen helpt je ontdek- ken dat communicatie vanuit het hart vele malen krachtiger is, dan alleen vanuit het hoofd. 

Zorgvuldigheid bepaalt het resultaat van onze communicatie. Wij geloven dat echtheid, respect en zorgvuldigheid overwinnende factoren zijn. Dat vraagt actie. Als je de subtiliteiten en effecten van je communicatie ontdekt, ga je zorgvuldiger en respectvoller met elkaar om. Dit levert meer verbinding op.  

Eenvoud is kracht. 

In eenvoud zit de kracht. Eenvoud verwijst naar ongekunsteldheid en acceptatie. Als je jezelf accepteert zoals je bent, dan hoef je anderen niet meer te overtuigen of te bewijzen dat je iets waard bent. Oordelen en angsten kun je loslaten en je kwetsbaarheid én werkelijke kracht tonen. Dit noemen wij spirituele ontwikkeling.

Dat gaat niet vanzelf. Acceptatie, autonomer, spontaner en authentieker worden, vraagt aandacht én werk.  

Aandachtig zijn én meegaan in dit digitale tijdperk.

Onze huidige maatschappij is sterk in beweging. De continue stroom van informatie leidt ons af van onze binnenwereld. Aandacht gaat verloren in de vele prikkels die dagelijks op ons afkomen. Wat is nu werkelijk belangrijk? Hoe kun je in deze snelle, onzekere maatschappij ook persoonlijk blijven groeien en je eigen autonomie ontwikkelen? Dit vraagt ruimte en veiligheid om je ervaringen te verwerken.